ph
ph
ph
ph
ph
ph ph
Rýchle menu

Hlavná stránka
Rady lekára
Výmenné miesta kyslíkových patrónov

ph
ph  

ph
Webáruház
ph
ph ph
Aj ja pijem okysličenú vodu. Viete prečo?

mainbal_3

ph
ph

Čistička vody PTA100 RO

Čistička vody so 6 stupňovou reverznou osmózou, mineralizátorom a dvojcestným kohútikom. Takýto dvojcestný kohútik má dva ventily: pri otvorení jedného ventilu napúšťate čistú filtrovanú osmotickú vodu a po otvorení druhého ventilu napúšťate tiež osmotickú vodu, no dodatočne upravenú mineralizátorom.

Čistička vody:
- Môže sa používať výlučne iba pripojením na centrálny vodovodný systém!
- Denná kapacita je 190-250 litrov čistej vody (maximálne). Je to pitná voda a voda na používanie v kuchyni.
Vďaka dvojitému ventilu je zabezpečená mineralizovaná voda a filtrovaná osmotická voda.
Vzľadom na menšiu výkonnosť je vhodná na napojenie iba jednej batérie, preto nie je možné namontovať na centrálnu prípojku.
Pre bezproblémové fungovanie prístroja tlak napájacej vody musí mať min. 2,8 barov. V opačnom prípade je potrebné namontovať čerpadlo na zvýšenie tlaku vody.
- Najdôležitejším prvkom čističky vody je osmotická membrána. Časť už čistej vody (25-35%) pretečie cez jemný filter a zvyšok vody spolu s nečistotami vytečie do kanála.

Čistička vody:
- sa inštaluje zvyčajne pod umývací drez ale môže byť nainštalovaná aj na iné miesto, kde je v blízkosti prípojka na napájaciu vodu.
- treba ju umiestniť v miestnosti, kde sa teplota pohybuje od 5°C do 50°C. Teplota vody môže byť od 4°C do 40°C.

Princíp fungovania:
Chlórovaná voda z vodovodu sa dostáva k membránovému filtru cez prvú hadicu a pretečie cez tri pred-filtre.
Prvý pred-filter zachytí nečistoty väčšie ako 20 mikronov, filter aktívnym uhlím absorbuje veľkú časť chlóru a tretí pred-filter chráni filter membrány tým, že zachytí nečistoty väčšie ako 5 mikronov.
Vďaka tlakovému rozdielu časť vody pretečie cez membránu (čistá vody) a druhá časť vody v ktorej sú zachytené nečistoty (odpadová voda) vytečie cez druhú hadicu priamo do kanalizácie.
Čistú vodu, ktorá pretečie cez membránu odvedieme cez tretiu hadicu priamo do zásobníka. Systém bol navrhnutý tak, že ak sa zásobník naplní, klapka automaticky zatvorí cestu napájacej vody. Zabraní sa tak nadbytočnej výroby odpadovej vody, ktorá vznikne pri filtrácii.
Voda zo zásobníka po post-filtrácii aktívnym uhlím pretečie cez 4. a 5. hadicu k dvojcestnému vodovodnému kohútiku. Pri otvorení jedného ventilu napúšťate čistú filtrovanú osmotickú vodu a po otvorení druhého ventilu tiež napúšťate filtrovanú osmotickú vodu, no dodatočne upravenú mineralizátorom.

Cena čističky vody zahŕňa:
- samotný produkt a všetky príslušenstvá
- dopravu
- inštaláciu
- ročnú záruku (keď servis vykoná naša firma v systéme paušálneho poplatku, záručná doba sa automaticky predĺži).

Paušálny poplatok zahŕňa všetky výdavky, ktoré zabezpečia správne fungovanie.
Vašou úlohou po zakúpení čističky vody je iba jej používanie, termíny servisných prác eviduje a sleduje firma.
Pred blížiacim sa termínom servisných prác Vás kontaktujeme a dohodneme si termín.
- servis každých šesť mesiacov (výmena filtrov)
- dezinfikácia
- prípadná výmena filtrov, keď je to potrebné (napr. pri prasknutí potrubia kalná voda môže upchať filter)

Dôležité!

Ročný servis s paušálnym poplatkom od firmy Pentaqua s.r.o.:

- kontrola každých šesť mesiacov (vykonávanie aktuálnych a potrebných servisných prác)
- najlacnejšie
- najviac služieb (napr. po havárii potrubia výmena filtrov, aj viackrát)
- záruka sa vzťahuje na všetko, okrem úmyselného poškodenia produktu
- predaj produktu v rôznych regiónoch rozširujeme iba v tom prípade, keď vieme zabezpečiť aj potrebný servis
- vo väčšine prípadov za niekoľko hodín sme na mieste, kde je potrebné odstrániť závadu.

ph
ph ph

Pracovná príležitosť

Aj Vy sa môžete stať našim spolupracovníkom

MLM(3).jpg

viac informácií

ph
ph ph

Dokumenty

Propagačné materiály a videá

na stiahnutiemainjobb_3a

ph
                                   2012 Pentaqua s.r.o. Každé právo vyhradené.
ph
Magyar English Român Deutsch Italiano Slovenský Español Україна 
ph